Zondag 19 juni 2016 - doop van Linus Bosma

De dienst werd geleid door onze eigen predikant, ds. Binne van der Boon.

De Schriftlezing was :
Galaten 3:26-28 - door de doop n met Christus.


Linus gaat op onderzoek uit in de kerk
Het kind dat in deze dienst werd gedoopt, Linus Bosma, was geen klein baby'tje meer, hij had op 5 mei (die bijzondere dag, zowel Hemelvaartsdag als Bevrijdingsdag dit jaar) al zijn eerste verjaardag gevierd. En dat was te merken - hij bleek een zeer levendig baasje. Aan het begin van de dienst ging hij kruipend op zijn knietjes de kerk verkennen, hij probeerde zelfs het treetje op te komen naar het liturgisch centrum; zijn moeder haalde hem weer terug.
Toen hij gedoopt werd, huilde hij niet, maar vond de overgieting met water duidelijk niet zo leuk. Wat hij wl heel fijn vond, was dat het doopvont binnen bereik bleef van zijn handjes, die hij er enthousiast in stak om wat van het water te drinken. Nog nooit eerder vertoond in onze kerk, en natuurlijk werd het rond het doopvont een behoorlijk natte boel.

De indeling van deze doopdienst was iets anders dan tot nogtoe gebruikelijk; anders komen de kinderen altijd na de preek de kerk in, voor de dopeling uitlopend met een kan doopwater en een doopkaars, maar Linus was bij de aanvang van de dienst al aanwezig en werd vr de preek gedoopt.
Toen de kinderen naar de kindernevendienst gingen, werd hij ook meegenomen naar de Sanjes, en kwam ook weer tegelijk met de andere kinderen de kerk in - huilend, totdat zijn moeder hem weer op de arm nam. Tenslotte namen zijn ouders van de kinderen uit de nevendienst een aardig schilderijtje in ontvangst waarop ze voor Linus allemaal een bloem of een vlinder hadden geplakt, met hun namen en goede wensen.

Na de dienst was er koffie met oranjekoek in de Sanjes, nadat iedereen de doopouders geluk had gewenst.

 
Ds. van der Boon stelt de ouders de doopvragen.

 
Voor Linus wordt gedoopt, mogen de kinderen naar voren komen om het goed te kunnen zien.

 
Natuurlijk staat ook de familie erbij.    

 
De doop gaat plaatsvinden.

     
Linus Bosma wordt gedoopt


         
Links: ouderling Wieb de Boer geeft de ouders de doopkaart, terwijl Linus zich vermaakt met het water in het doopvont.
Rechts: de doopkaars wordt aan de paaskaars aangestoken.


 
De kinderen kwamen terug uit de kindernevendienst met een mooie collage voor Linus, die aan zijn ouders werd overhandigd.

     

 
Gelukwensen voor de ouders in de Sanjes

 
Oranjekoek vanwege de feestelijke gelegenheid    


 
De kleine Linus lust in ieder geval ook al slagroom, hij heeft er een snor van!