Doopdienst samen met Oud-Katholieke gemeente uit Groningen
(19 oktober 2003)

Joop en Janneke Lettinga uit Tytsjerk zijn lid van de Oud-Katholieke gemeente in Groningen. Zij wilden echter hun zoontje Sybren Theodor in onze kerk, in het eigen dorp, laten dopen. Dit gebeurde in een gezamenlijke kerkdienst van hun en onze eigen gemeente, voorgegaan door Mevr. A. Duurkoop, diaken in Groningen, en onze eigen predikant ds. Benedictus.
Deze diaken is een priester in opleiding, zij zal op 7 december a.s. in Utrecht tot priester worden gewijd. In de Oud-Katholieke kerk is, althans in Nederland, de vrouw in het ambt toegestaan, in de R.K. kerk niet.

Aan de doop gingen enige liturgische handelingen vooraf, zoals naamgeving en kruisteken, handoplegging (zie foto hiernaast), het aanraken van oren en mond van de dopeling
("word geopend"), de wijding van het doopwater, en de doopbeloften.

De baby wordt gedoopt door diaken Mevr. Duurkoop.
De twee heren op de achtergrond links zijn ook van de Oud-Katholieke parochie van de
H. Martinus
  uit Groningen, zij zongen enige gezangen als duet waarbij de gemeente sommige regels meezong.

Heel anders dan wij gewend zijn, nl. dat de dopeling al vantevoren in een "doopjurk" wordt gehuld, kreeg het kindje het doopkleed pas na de doop.

De diaken legde het doopkleed op Sybren Theodor en sprak hierbij de woorden:
"Gij die in Christus bent gedoopt,
gij hebt je met Christus bekleed."


De doopkaars wordt aan de ouders overhandigd.

   
De pasgedoopte wordt door de diaken getoond aan de gemeente, die hem toezingt.


Schriftlezing uit Prediker 3: 1-15 door Joop Lettinga, de vader van Sybren Theodor:
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd...


Foto's van het bloemstuk bij deze gelegenheid

Home