Zondag 14 mei 2017 - doop van Gerwin Stoker en Trienke VenemaDe dienst werd geleid door onze eigen predikant, ds. Binne van der Boon.

De Schriftlezing was :
Psalm 78:1-7 - Vertel over Gods wonderen van geslacht tot geslacht.


 
De kerk zat bij deze feestelijke doopdienst behoorlijk vol.

 
Begeleidingsband Focus uit Opeinde trad op.

 
Baby Gerwin Stoker op schoot bij beppe Tine Stoker. Naast hen vader Ale Stoker, zusje Anna Roos en moeder Margriet.

 
Behalve de band Focus, zingen ook de kinderen van de nevendienst.
Zij gebruiken hierbij muziekinstrumenten die in een mooi kistje worden bewaard.


 
Het kistje voor de muziekinstrumenten is door de jongeren op de knutselclubs beschilderd met Bijbelse voorstellingen.

   

 
Trienke Venema wordt voor haar doop aan haar ouders Meint Venema en Ytje Venema–Jongema overgedragen

 
Doop van Trienke Venema; daarachter ziet men ook Gerwin Stoker, die hierna werd gedoopt.

 
Gerwin Stoker wordt gedoopt door ds. Binne van der Boon; kinderen, o.a. zijn dochtertje Deborah, kijken toe.   

 
Dominee steekt aan de Paaskaars een van de doopkaarsen aan.

 
 De doopouders met de doopkaars die ze zojuist hebben gekregen voor hun kind.

 
In de kindernevendienst hebben de kinderen een mooi schilderijtje met schaapjes gemaakt.    

 
In de Sanjes was koffiedrinken na de dienst, en iedereen kon daar de doopouders feliciteren.

 
Koffiedrinken in de Sanjes, het was er heel druk.

 

 Deze fotoserie is gemaakt door Klaas Peter Akkerman.