Zondag 10 juli 2016 - doop van Fenna van der Meulen   (geboren 12 juni 2013).


In deze dienst ging onze eigen predikant ds. B. van der Boon voor.
De Schriftlezing was : Lukas 15 : 1-7 - Het verloren schaap.

   
Er werden een voordracht en een gedicht voorgelezen door Fenna's tante Ita en zusje Selianne


Ds. B. van der Boon stelt de doopvragen aan de ouders


Bij de doop kwamen alle aanwezige kinderen naar voren om toe te kijken; het waren er veel deze keerAls driejarige kon Fenna haar doop bewust beleven -


- er kwam veel water aan te pas!      


Ze houdt haar gezicht maar stevig tegen haar vader aangedrukt

   
Ds. Van der Boon geeft de ouders een boek met het Bijbelverhaal over Jozef en zijn broers voor Fenna als aandenken

 
Zingen: Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee...               
     
Grote zus Selianne mag de doopkaars aan de paaskaars aansteken, haar moeder helpt haar daarbij

 
Ouderling Wil Mud overhandigt de doopkaart    

 
De kinderen hebben ook nog een aardig cadeautje voor Fenna -

- een mooi doosje met tekeningetjes die ze gemaakt hebben in de kindernevendienst.

 
Na de kerkdienst kon iedereen de doopouders in de Sanjes gelukwensen

 
En bij de koffie kreeg men een lekker stukje oranjekoek 
Natuurlijk kreeg Fenna wat extra belangstelling, en deze gebeurtenis werd op foto's vastgelegd!