Bloemstuk van 23 november 2003, Eeuwigheidszondag

Laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop de mensen die het afgelopen jaar in onze gemeente zijn overleden, worden herdacht.

De Werkgroep Liturgisch Bloemschikken maakte hiervoor weer een schikking:


De symboliek van blijvende verbondenheid met hen die van ons heengingen is uitgebeeld door de ketting van stengels die de kaarsen en berkenstammetjes met elkaar verbindt.
In de stammetjes brandden al lichtjes, de witte kaarsen werden tijdens de kerkdienst aangestoken door familieleden van de overledenen, die ieder met name werden genoemd.
De klimop is een symbool van Gods trouw aan ons mensen, in leven en dood.
   

Home