Dankdag voor Gewas en Arbeid, 1 november 2006

In deze avonddienst ging ds. Benedictus voor, en het dubbelkwartet 'Seraja' zong enige liederen.
Dit dubbelkwartet bestaat al langer, het zijn acht mensen uit het veel grotere mannenkoor 'Patrimonium' uit Leeuwarden, maar pas sinds kort hebben zij als groep een specifieke naam aangenomen, eigenlijk omdat er enige verwarring ontstond over het feit dat ze leden van 'Patrimonium' waren, terwijl dit koor verder niets te maken had met hun optredens als achttal.

Hun dirigente is mevr. Terpstra-de Vries.   De naam 'Seraja' betekent : "God is koning".
Ook komt 'Seraja' als persoonsnaam in verscheidene boeken van het Oude Testament voor.

       

Behalve het heren-dubbelkwartet was er ook nog een solo-zangeres, Sandra de Roos, die enige liederen zong,
sommige in combinatie met 'Seraja', waarvan haar vader K. de Roos deel uitmaakt. Het was een mooi geheel.

Truus de Vries zorgde voor de pianobegeleiding.

De Werkgroep Liturgisch Bloemschikken had ook weer mooie bloemstukken gemaakt.

 
Naast de preekstoel een herfstboeket met o.a. chrysanten, eikentakken, kastanjes en sierkalebassen.

De grote schikking stond bij deze gelegenheid niet voor, maar achterin de kerk.


Het thema was deze keer simpelweg :  Oogst.  - Men ziet o.a. boerenkool, pompoenen, mas,
paprika, een zak uien, maar ook bloemen zoals chrysanten en een toef gedroogde hortensia.
De schikking was decoratief afgewerkt met grassen en droge Reuzenberenklauw-stengels.  


       
Het geheel was opgebouwd in een oude houten kruiwagen, en achterin de kerk geplaatst omdat dit beter uitkwam i.v.m. de zangers. Moeilijker voor de fotograaf door de wat rommelige achtergrond, maar voor het publiek in het langslopen makkelijker te bekijken.