'Do stiest yn dyn preal dÍr allinne'
De geschiedenis van het kerkgebouw van Tytsjerk

Zo luidt de titel van het boekje over de kerk van Tytsjerk, dat dhr. O. Leistra heeft geschreven. Eigenlijk bestond er al eerder een dergelijk boekje, maar dat was veel eenvoudiger uitgevoerd, gestencild en met heel onduidelijke foto's.
Het nieuwe boekje, waarvan 200 exemplaren zijn gedrukt, is mooi uitgevoerd op glanspapier. Behalve het kaft, met voor en achter een kleurenfoto, bevat het boekje 16 pagina's met 13 zwartwit-foto's. Er staan ook twee gedichten in van Tytsjerksters die door onze kerk werden geÔnspireerd. De titel van het boekje is de beginregel van een gedicht van Anders Minnes Wybenga (1881-1948).
Het boekje kost 6 Euro en is te krijgen bij dhr. O. Leistra, Suderein 24, tel. 0511-431219. De netto-opbrengst is bestemd voor de restauratie van de kerktoren.

Op 5 januari 2003 vonden de eerste boekjes een nieuwe eigenaar tijdens het koffiedrinken na de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar. Hieronder een paar foto's.


Onze kerk op 5 januari 2003, met een laagje sneeuw versierd


Het echtpaar Leistra met het boekje en een ingelijst exemplaar van de luchtfoto op het voorkaft.


Detail van boekje en ingelijste vergroting van de luchtfoto, die door dorpsgenoot
J. De Vlas (veldbioloog) met een camera aan een vlieger werd gemaakt.

Zie hier twee krantenartikelen over deze uitgave