Liturgische bloemschikkingen 40-dagentijd 2022

2de zondag 40-dagentijd - Reminiscere (Gedenk toch) - 13 maart 2022
Kernwoorden van deze zondag zijn :  "erkenning, verheerlijking, ontmoeting."

In deze lezing, Lucas 9 : 28 - 36, staat de verheerlijking op de berg centraal, een beeldend verhaal, maar tegelijk niet zichtbaar.
Tegelijkertijd gaat het verhaal ook over de ontmoeting.

De wolk, die niet goed te zien is, is een verwijzing naar de tekst waar het gaat over de stem die uit de wolk komt.

Woordeloos blijven de leerlingen achter.
Ze kregen een hemels perspectief op Jezus.
Een ervaring die alle werkelijkheid tart.
- Jezus, Gods Zoon! -
3de zondag 40-dagentijd - Oculi - 20 maart 2022

 

Kernwoorden deze zondag zijn :  "tot inkeer komen - vrucht dragen - geduld van God."


Uit deze lezing, Lucas 13 : 1 - 9, wordt duidelijk dat wij als mensen worden geroepen om vrucht te dragen.

U ziet vruchtdragende takken, een symbool van deze dag.
Ook de bloemen met zaad van de Kerstroos versterken symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen.

Goede God,
U geeft vrucht,
Ook als we het zelf misschien niet zien.
Vandaag bidden we U om - Liefde, Blijdschap, Vrede, Geduld, Trouw, Tederheid en Zelfbeheersing -
Stroom met Uw Geest door ons.
Amen.
4de zondag 40-dagentijd - Laetare (Verheugt u) - 27 maart 2022

 

Kernwoorden deze zondag zijn :  "open huis - welkom - thuis - voor iedereen"

Uit de lezing Lucas 15 : 11 - 32 wordt halverwege de veertigdagentijd kernachtig samengevat waar het God om te doen is.
Het huis van God de Vader staat centraal.
Daar is voor iedereen plek.
De verloren zoon komt naar huis voor een nieuwe start.

Tussen de grassen ziet u groene kale takken en de eerste bloesems zoals magnolia- en kweetakken.
Feestelijk en symbool voor een nieuw begin.

Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Kom maar binnen,
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open je handen.
Hij heeft een feest,
een feest voor jou bereid.

5de zondag 40-dagentijd - Judica (Doe mij recht) - 3 april 2022

           

Kernwoorden deze zondag zijn :  "Wijngaard - Afwijzing - het Lijden tegemoet."

In deze lezing staat het toekomstige lijden centraal op twee manieren, een verwijzing naar het lijden van Jezus en de tekst uit Johannes 15 :
"Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort.
Want zonder Mij kunnen jullie niets doen."

De rank en de druif horen bij elkaar, evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding.

6de zondag 40-dagentijd - Palmpasen - Palmarum - 10 april 2022

           

Kernwoorden van deze zondag : "brood en wijn - gedenken - Pesach - ongezuurde broden."
De tekst deze zondag is uit Lucas 22 : 1- 23, 56.
Een onverwacht gedeelte voor Palmzondag, waar meestal de intocht in Jeruzalem centraal staat.

Vandaag maken we de stap naar de Pesachmaaltijd.
De tekenen van brood en wijn staan deze zondag centraal.

De verticale zuil wordt steeds groener.
De buxus verwijst naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met Aswoensdag.

Tussen de takkenstruktuur ziet u aren, als symbool voor het brood.
De wijn symboliseren we door de aandacht te vestigen op het Liturgisch Avondmaalsstel.

Witte Donderdag - Laatste Avondmaal - 14 april 2022Kernwoorden bij deze schikking : "voetwassing - dienen - voorleven."

De tekst bij de liturgische schikking van Witte Donderdag is Johannes 13 : 1- 15.

Tijdens de maaltijd staat Jezus op.
Hij pakt een waskom en gaat de leerlingen langs om hun voeten te wassen.
Simon Petrus lijkt verbijsterd : hoe kan de Heer de voeten van hem, een leerling, wassen?

Het is alsof Jezus het nog één keer voor wil doen, voordat Hij straks zal terugkeren naar de Vader.
En daarmee zet Hij ook de toon voor de toekomst.

In de kerk van Christus is een Meester niet meer dan zijn slaaf, maar was je elkaars voeten.

Zo wordt Witte Donderdag een moment dat ons er weer aan herinnert nederig en dienstbaar de weg achter de Heer te gaan.

Elkaar dienen, ook dat is leven met het oog op de toekomst.

Goede Vrijdag - Kruisiging van Jezus - 15 april 2022Kernwoorden bij de schikking : "vervulling - dood van Jezus - een dichte toekomst - graf - verwachting - zaad."

Tekst bij de schikking van Goede Vrijdag is Johannes 18 : 1 - 19 : 42.

Bij Goede Vrijdag hoort het kruisteken waarmee we de kruisiging gedenken.
De verticale lijnen symboliseren de verbinding met het spirituele, de vervulling.
De horizontale lijn in het Latijnse kruis : het aardse leven, het leven dat door zal gaan zoals het zaad in de akker.

De paarse bloemen vertegenwoordigen lijden en rouw.

"Vandaag wordt het stil.
Woorden stokken.
Duisternis valt in.
Vandaag wordt het stil."

Stille Zaterdag / Paasnacht - 16 april 2022

       

Kernwoorden bij de schikking : " 'maar' - van donker naar licht - van dicht naar open - toekomst."

Tekst bij de schikking van Stille Zaterdag is Lucas 24 : 1-10 (11).

De teksten van Paasnacht en Paasmorgen liggen in elkaars verlengde.
Het daglicht lonkt, de nieuwe dag breekt aan en de toekomst opent zich.
Er komt licht.

Acht is het getal dat de nieuwe dag symboliseert, zoals te zien is aan de acht witte bloemen.

Het daglicht lonkt,
de nieuwe dag breekt aan,
de toekomst opent zich,
Er komt licht.
We gaan de toekomst tegemoet.

Pasen - Opstanding van Jezus - 17 april 2022Kernwoorden bij de schikking : "opstanding - verlossing - een nieuw begin."

Tekst bij de schikking van Pasen: Johannes 20 : 1-18.

Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op Paasmorgen weer helemaal opengelegd.

De Heer is opgestaan.

De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet, hebben ons vreugde en verwondering gebracht.
Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de Toekomst.