Afscheid Murk Vogel als diaken   -   15 februari 2015

Op zondag 15 februari werd in de kerkdienst afscheid genomen van Murk Vogel als diaken.
Hij heeft deze functie 4 jaar vervuld in onze kerkenraad. Een opvolger moet nog worden gevonden.

Onze predikantsplaats is momenteel nog vacant, waardoor er steeds wisselende voorgangers zijn.
Deze dienst werd geleid door da. F. Fink uit Birdaard. De Schriftlezingen waren:
Marcus 1 : 1-13  (de doop van Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan)
Romeinen 8 : 1-39  (leven door de Geest).

Het bijzondere was, dat bij deze dienst twee schilderijen van Jan Kooistra, die veel van zijn inspiratie vindt in Bijbelse voorstellingen, voorin de kerk stonden. Het ene stelde de doop van Jezus voor, het andere de verwachting van Jezus -
ook letterlijk, als een ongeboren kind in de baarmoeder, waarbij men Jozef en Maria op weg naar Bethlehem ernaast zag, in avondlijk duister.
Op beide schilderijen was een mooie witte duif te zien, symbool van de Heilige Geest.
Hieronder een paar foto's.


    Da. F. Fink bedankt Murk Vogel bij het beŽindigen van zijn taak als diaken


   
Links doop in de Jordaan, rechts de verwachting. De Hebreeuwse letters onderaan op het rechter doek betekenen: Immanuel.
      De schilder Jan Kooistra was zelf ook aanwezig (foto hiernaast).
      Na de kerkdienst liepen verscheidene mensen nog even naar voren
      om zijn kunstwerken van dichtbij te kunnen bekijken.

      Bij de uitgang kon men Murk Vogel de hand schudden en bedanken voor zijn werk
      als diaken gedurende de afgelopen 4 jaren.