Afscheidsdienst van ds. J. Abbink   -   14 december 2014


In de kerkdienst van zondag 14 december 2014 nam
ds. J. Abbink officieel afscheid van onze gemeente in Tytsjerk.
Ongeveer 7 jaar heeft hij onze gemeente gediend, 1 jaar als interim-predikant, en bijna 6 jaar als onze eigen predikant.

De Schriftlezing die hij voor deze gelegenheid had gekozen was Prediker 3 : 1-15 -
voor alles is een door God bestemde tijd.

Een tijd van komen en gaan - daar kwam het wat hemzelf betrof als onze predikant bij deze gelegenheid op neer.


Na de preek kwamen de kinderen van de kindernevendienst weer terug in de kerk,
en boden ds. Abbink een afscheidsgeschenk aan -
een zilverkleurig hart met kaartjes waarop hun namen stonden.Na de dienst was er koffiedrinken in de Sanjes, waarbij de gemeenteleden persoonlijk afscheid van ds. Abbink konden nemen.
De kerk zat vol, zo ook de Sanjes; er werden zelfs twee staantafels bijgezet.
Hierbij een paar foto's van de toespraakjes die dominee van
de afgetreden preses Jan Kuipers (boven) en de nieuwe preses Wieb de Boer (onder) kreeg,
alsmede enige geschenken, en bloemen voor zijn vrouw Johanna.


   
Een mooi boeket met rozen, chrysanten, zuidewindlelies en Eucalyptustakken
Het gezamenlijk cadeau van de gemeenteleden wat Hans Abbink kreeg, was een iPad, zo'n plat minicomputertje van Apple wat je overal mee naartoe neemt en waarmee je ook het internet op kunt; in Leek, waar hij het komende jaar in een collectief van vijf dominees meewerkt, had hij gezien dat zijn collega's aldaar allemaal zo'n apparaatje gebruiken en dat heel handig vinden.


Ook de kleindochters van Johanna waren bij deze gelegenheid aanwezig.


    Een woord van dank en afscheid van ds. J. Abbink aan alle aanwezigen


Tenslotte gaven alle mensen ds. Abbink en zijn vrouw Johanna een hand, en sommigen nog een persoonlijk cadeautje.