AdressenKerkelijk Bureau:

voor attestatie, verhuizingen:

  Mw. W. van Etten, Suderein52a, 9255 LC Tytsjerk   0511-430617

voor geboorte, doop, huwelijk, begrafenis:

  zie: Kerkenraad
     

Kindernevendienst:

contactpersoon: Mw. F. Henstra, Noarderein 2, 9255 KD Tytsjerk   06 44935702

Liturgiecommissie:

  Anneke de Boer, Lytse Geast 59 0511-842096

Jeugdwerk:

Kinderclub : vanaf groep 6 op vrijdagavond van 18.30-19.45 uur o.l.v. Yfke Kooi en Petra Dijkstra.
Tienerclub : jongens en meiden van 12-16 jaar, vrijdagavond vanaf 19.30 uur, 1 x in de 3 weken o.l.v. Hanna Holwerda
16+ club : vrijdagavond, vanaf 20.30 uur  


Verjaardagsfonds:

contactadres: Dhr. M. Postma en mevr. G. Postma-de Jong, Noarderein 3 0511-432440


Beheer volkstuinen:

  W. Luinenburg, Woelwijk 54   0511-431655


Huisadres Kerk:

Buorren 42, 9255 KL Tytsjerk   (N.B.: is geen postadres) Geen telefoon

Huisadres 'De Sanjes':

Buorren 44, 9255 KL Tytsjerk   (N.B.: is geen postadres)