ANBI-informatie van Protestantse Gemeente Tytsjerk
Gegevens van College van Kerkrentmeesters van PKN Tytsjerk


Beleidsplan PKN Tytsjerk 2014-2018


Rekening 2016 en 2017 / Begroting 2017 en 2019


Diaconie:  Jaarrekening 2017  en  Begroting 2019