ANBI-informatie van Protestantse Gemeente Tytsjerk

Kamer van Koophandel nr. 84349697Gegevens van College van Kerkrentmeesters van PKN Tytsjerk


Beleidsplan PKN Tytsjerk 2014-2018


Rekening 2021 / Begroting 2022 en 2023


Diaconie:    Jaarrekening 2022   -   Begroting 2023