ANBI-informatie van Protestantse Gemeente Tytsjerk
Gegevens van College van Kerkrentmeesters van PKN Tytsjerk


Beleidsplan PKN Tytsjerk 2014-2018


Rekening 2019 / Begroting 2020 en 2021


Diaconie:    Balans 2018 en 2019  - Jaarrekening 2020  -  Begroting 2021