Afscheid en bevestiging diakenen - Eerste zondag 40-dagentijd - 14 februari 2016
Deze goedbezochte kerkdienst werd geleid door onze nieuwe predikant ds. Binne van der Boon.

De Schriftlezing was :
Johannes 13:1-20 - Jezus wast de voeten van de leerlingen - Niet heersen, maar dienen, is de les die ze hierbij krijgen.

Het Griekse woord waarvan ons woord "diaken" is afgeleid betekent ook "dienaar".

Petra Dijkstra, één van de twee te bevestigen diakenen, doet eerst openbare belijdenis van haar geloof.

 
Aftredend diaken Pietsje Postma, na heel veel jaren trouwe dienst in onze kerkenraad           

 
Lauretta Akkerman en Petra Dijkstra worden bevestigd in het ambt van diaken

          


 
In de kindernevendienst hebben de kinderen een boekje gemaakt voor de diakenen.

 

     
Ouderling Wil Mud overhandigt de afgetreden en de aantredende diakenen ieder een roos

 
In de Sanjes na de dienst bedankt men Pietsje Postma en wenst men Petra en Lauretta geluk en wijsheid in hun ambt van diaken.