Veertigdagentijd  - Vijfde zondag (Judica = Doe mij recht)   - 22 maart 2015
School-kerkdienst m.m.v. CBS 'It Lemieren', met als thema "Het perfecte cadeau voor de Here Jezus".

Op 22 maart 2015 was er een bijzondere kerkdienst, in samenwerking met de kinderen van de christelijke basisschool 'It Lemieren', met als titel: "Het perfecte cadeau voor de Here Jezus".
Mevr. Stellingwerf-Vinke ging voor in deze dienst, maar de kinderen vervulden de belangrijkste rol in het geheel. Ze zongen diverse liedjes, met de hele groep voorin de kerk, met gitaarbegeleiding. Ook de liederen die de gemeente zong, waren met gitaarbegeleiding, door 3 personen, waarvan 2 kinderen.
Enige kinderen voerden een toneelstukje op voorin de kerk, een moderne uitbeelding van De barmhartige Samaritaan, één van de bekendste gelijkenissen van Jezus. Dit verhaal was ook het thema van deze dienst, twee kinderen lazen ook de Schriftlezing met deze gelijkenis, Lucas 10: 25-37.
Het verhaal werd van verschillende kanten bekeken, vanuit de mensen die geen hulp boden en daar een excuus voor bedachten, en vanuit degene die wel hielp, maar ook vanuit het slachtoffer. Niemand wil graag slachtoffer zijn en hulp vragen of nodig hebben.
Behalve de voorgangster mevr. Stellingwerf trad er ook nog een "Bijbelprofessor" op, een komische figuur met een bolhoed, die hij uit een ronde hoedendoos tevoorschijn toverde. En wat was dan dat cadeau voor Jezus? Dat de mensen om elkaar geven en elkaar helpen als dat nodig is, met andere woorden: hun naaste liefhebben als zichzelf. En in deze dienst gaven alle kinderen ook nog een speciaal persoonlijk cadeautje, hun toneelstukje, hun liedjes en voordrachten, en de kleintjes hun eigen verhaaltje.

In het laatste deel van de dienst vertelden de kinderen van groep 1 en 2 (de kleuters dus) vanuit een soort kast allemaal om de beurt wat ze leuk vonden, graag deden en waar ze het meest van hielden.
De collecte werd ook door een paar kinderen opgehaald. En bij de uitgang kreeg iedereen een snoephartje om op te eten.
Het was een mooie dienst, en de kerk zat nu eens helemaal vol! Er moesten zelfs stoeltjes bij worden geplaatst.


De volle kerk in afwachting van de dienst

   
Links: Syb en Hijlkje doen de mededelingen; rechts: Syb dooft de vijfde kaars, het is de vijfde zondag van de 40-dagentijd, Judica

 
De kinderen zingen voorin de kerk

                 
Opvoering van "De barmhartige Samaritaan"; rechts het slachtoffer, door zijn belagers achtergelaten                  Links: de dominee komt langs, maar laat 'm liggen; midden: een zwerfster bekommert zich om het slachtoffer,
en brengt hem naar het ziekenhuis; rechts: in het ziekenhuis behandelt men zijn verwondingen.

   
De Bijbelprofessor aan het woord; links met zijn hoedendoos, rechts met zijn laptop, waarvan hij het wachtwoord niet kan vinden.Zonder zijn bolhoed en jasje verzorgde de Bijbelprofessor ook samen met twee jongens de gitaarbegeleiding van de zang


 
Anna en Rianne doen samen de Schriftlezing Lukas 10: 25-37, over de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan.

 
Verscheidene kleuters vertellen hun verhaal in de kast, over waar ze van houden; rechts juf Margriet
Een gesprekje tussen voorgangster mevrouw Stellingwerf en de Bijbelprofessor  

 
Jade en Olaf doen samen met mevrouw Stellingwerf het dankgebed


Drie kinderen, Nils, Jylt en Hessel helpen met het ophalen van de collecte

 
Naast de preekstoel stond een mooi boeket met vroege-lentebloemen: vastenrozen (Helleborus orientalis) in verschillende kleuren

   
Bij het uitgaan van de kerk deelden Hijlkje en Olaf aan iedereen snoephartjes uit.

Het was een mooie dienst, voor jong en oud en alles daartussenin.