Veertigdagentijd  - Tweede zondag (Reminiscere = Gedenk toch)   - 4 maart 2012

Uitvoering zangstuk "Ik zie, ik zie wat jij ook ziet" (tekst: Eppie Dam - muziek: Hindrik van der Meer)

   
Evenals vorig jaar was er in maart weer een speciale kerkdienst waarin een zangstuk werd uitgevoerd:
"Ik zie, ik zie wat jij ook ziet", geÔnspireerd op de Openbaring van Johannes.
Onze zanggroep versterkt met enige vrijwilligers uit onze gemeente, en een kinderkoor van meisjes uit onze kerk en een kerk uit Drachten voerden dit samen uit, o.l.v. Lies Dijkstra. Het was mooi en indrukwekkend.
Een jaar of vijftien geleden werd ditzelfde stuk ook uitgevoerd in onze kerk, maar toen had men nog niet de beschikking over een beamer, waardoor nu de hele gemeente de tekst van een scherm kon lezen en er geen boekjes uitgedeeld hoefden te worden.
Het grote boek met gloedvolle tekeningen voorin de kerk waarvan daadwerkelijk bladzijden werden omgeslagen door twee kinderen die er ter weerszijden van stonden, droeg ook veel bij aan de verbeelding van de teksten naar de Openbaring van Johannes.
De dienst werd geleid door ds. J. Abbink, die ook de gesproken teksten tussen de gezongen gedeelten voorlas.

Na afloop kregen de zangers een daverend applaus. De kerk was vol, er zullen ongetwijfeld ook gasten uit Drachten bij zijn geweest.
Men zal het stuk nog twee keer uitvoeren, o.a. in Drachten.
Na de dienst was er koffiedrinken, ook daar waren veel mensen naartoe gekomen, het was een volle zaal in de Sanjes.


De gemeente kon de teksten op de muur lezen. Het wachten is nog op het kinderkoor

   
Het kinderkoor komt binnen, met dirigente Lies Dijkstra


MariŽlle Jonker (fluit) en Marleen Adema (trompet)                "Kom, wie slaat de eerste bladzij om...?"


De tweede bladzij, met het witte paard          

   
"Kom, wie slaat de tweede bladzij om...?"     -     "Kom, wie slaat de derde bladzij om...?"    


Derde bladzij, het rode paard
Een inktzwart paard            

   
"Kom, wie slaat de vierde bladzij om...?"     -     "Kom, wie slaat de vijfde bladzij om...?"    


Een gifgroen paard


        Een kuil vol levenslang verdriet

   
"Kom, wie slaat de zesde bladzij om...?"     -     "Kom, wie slaat de laatste bladzij om...?"    


De zon zal verduisterd zijn, en de maan zal worden als bloed...        

   


Een onbeschreven blad

   


       
Het laatste lied, het koor in samenzang met de gemeente                

   
Een welverdiend applaus voor de zangers

       En na afloop van deze bijzondere dienst was er koffie in de Sanjes