Veertigdagentijd  - Derde zondag (Oculi)   - 27 maart 2011

Uitvoering zangstuk "Uit hetzelfde hout gesneden" (tekst: Eppie Dam - muziek: Hindrik van der Meer)
Behalve door onze vaste zanggroep, die vaker optreedt in bijzondere kerkdiensten, werd dit stuk uitgevoerd door enige andere enthousiaste gemeenteleden en een groep kinderen, o.l.v. Lies Dijkstra.
Niet alleen mensen uit Tytsjerk, maar ook uit Drachten namen eraan deel, en de volgende zondag, 3 april, is hetzelfde zangstuk nog een keer uitgevoerd in een kerk in Drachten.
Deze zondag konden we ook veel gasten uit Drachten in onze kerk begroeten.

De dienst werd geleid door dhr. Tamme van der Meulen uit Tytsjerk.


   
De moderne techniek van een beamer maakte het gebruik van programmaboekjes overbodig.
Men kon op de muur lezen wat er gezongen werd!


Dirigente Lies Dijkstra leidt de kinderen de volle kerk binnen                  Op één jongen na is het eigenlijk een meisjeskoor...

   
Tussen de gezongen onderdelen werden stukjes tekst gelezen door Jelske van der Bij, en Geke Jansen speelde op de piano


Uiteraard nam ook de gemeente deel aan de zang, waarbij dirigente Lies Dijkstra zich even omkeerde          


Aan alles komt een eind, ook aan de uitvoering van een mooi zangstuk. Na afloop was er koffiedrinken in de Sanjes.