Protestantse Gemeente Tytsjerk
Zondag 21 januari 2018, 11.00 uur:   Trekzak-ensemble Krekt Oars met liederen van Johannes de Heer
kerkdiensten

historie

mededelingen

foto-archief

adressen

links

ANBI

begraafplaats


 
Website laatst bijgewerkt op 30 december 2017
Inloopbijeenkomst International ArtCamp Tytsjerk  (26 november 2017)
Eeuwigheidszondag, laatste zondag kerkelijk jaar  (26 november 2017)
Kerkdienst met CBS 'It Lemieren': De dromen van Jozef  (5 november 2017)
Kindertheater Simon en Zo: Supergraan !  (15 oktober 2017)
Open huis in de kerk van Tytsjerk en omringende dorpen  (16 september 2017)
Hemelvaartsdienst in het Bos van Ypey  (25 mei 2017)
Doop van twee kinderen  (14 mei 2017)
Palmpasen  (9 april 2017),   Pasen  (16 april 2017)
40-dagentijd: bloemschikkingen  (maart-april 2017)
Afscheid ouderling Wil Mud en bevestiging 8 ambtsdragers  (12 maart 2017)
Gezamenlijke Nieuwjaarsdienst in de kerk van Suw‚ld  (1 januari 2017)N.B.: Boekje over onze kerk nog altijd verkrijgbaar


Weg van de hoop

Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien,
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze krachtige en diepe betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin als overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.

Vaclav Havel (voormalig president van TsjechiŽ, overleden 18-12-2011)